fbpx

Zorgverzekering

Fysiotherapie Kloosterveen heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Voor al uw fysiotherapeutische zorg kunt u dus bij Fysiotherapie Kloosterveen terecht ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

De zorgverzekering bestaat in Nederland uit twee delen:

  • Basisverzekering
  • Aanvullende verzekering

De basisverzekering is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: fysiotherapie bij chronische indicaties vanaf de 21ste behandeling en fysiotherapie voor jongeren tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar).

Aansluitend valt de vergoeding in het aanvullende pakket, afhankelijk van het door u gekozen pakket. De aanvullende verzekering is niet verplicht. Voor vergoeding van de verschillende aanvullende verzekeringen kunt u uw polis of zorgverzekeraar raadplegen of kijken op www.kiesbeter.nl.  Informatie over het zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veel gestelde vragen vindt u op www.minvws.nl.

Mensen ouder dan 18 jaar

Fysiotherapie wordt enkel vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend   verzekerd bent, betaalt u de behandelingen zelf.

Mensen jonger dan 18 jaar

Door de meeste zorgverzekeraars worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering per indicatie per jaar. Dus komt u eerst voor een knieklacht, dan krijgt u 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Komt u vervolgens voor schouderklachten, dan krijgt u opnieuw 18 behandelingen vergoed. Heeft u meer dan  18 behandelingen nodig voor eenzelfde indicatie, dan  is een aanvullende verzekering noodzakelijk. Let op: niet iedere zorgverzekeraar werkt op deze manier. Bij enkele zorgverzekeraars is er geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Het is dus noodzaak om uw polis te raadplegen.

Chronische indicatie

Bij een verwijzing voor chronische indicaties worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Mocht u dus niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn, dan worden deze behandelingen bij u persoonlijk in rekening gebracht, via de zorgverzekeraar, of via de praktijk. Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht u vanaf deze 21ste behandeling nog eigen risico open hebben staan, dan wordt eerst dit bedrag aangesproken. Is u eigen risico op, dan worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

WhatsApp chat