fbpx

Kinder-manuele therapie / KISS

Kinder-manuele therapie is een bijzondere vorm van manuele therapie die wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Voorheen werd dit ook wel het KISS syndroom genoemd.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van de nek bij zuigelingen:

  • het hoofdje staat scheef en wordt vooral naar één kant gedraaid
  • het schedeltje groeit scheef
  • het kindje lijkt sterk en wil al vroeg gaan staan (overstrekken)
  • het kindje huilt veel en slaapt slecht
  • het kindje wil niet graag op de buik liggen
  • het kindje drinkt aan één borst moeilijker en onrustiger
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef (dat heet een scoliose)
  • het kindje is moeilijk knuffelbaar
  • de heupstand is asymmetrisch

Bij vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek kijk ik uw baby altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kan ik uw kindje meteen behandelen. Is het vermoeden onjuist (een baby kan bijv. ook veel huilen door een reflux of door een aangeboren afwijking van de heupen), dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn drie behandelingen nodig om de beperkte nekfunctie te herstellen. Er worden zachte technieken gebruikt en er wordt niet gemanipuleerd. Voorafgaand aan de behandeling vraag ik altijd om uw toestemming.

Risico’s?

Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Ook wetenschappelijk onderzoek (Saedt, van der Woude en Schambergen 2007) leverde geen bijwerkingen op.

Kwaliteit

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. Kinder–manuele therapie, is sinds 1 december een officiële subspecialisatie binnen de beroepsvereniging NVMT (Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie. De EWMM is een Europese werkgroep van artsen, welke zich intensief bezig houdt met zuigelingenorthopedie en manuele therapie. Ook de grondlegger van de KISS behandelingen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit. Sinds december 2014 is kinder-manuele therapie als officiële subspecialisatie door het KNGF benoemd en erkend. Dit besluit doet recht aan de kinderen met wervelkolomproblematiek. Ook zij hebben immers recht op een adequate behandeling van hun problemen en klachten.

Klik hier voor de folder “Kinder Manueel therapie”

WhatsApp chat