fbpx

Klachtenregeling

Uw fysiotherapeut voert haar beroep te allen tijde gedegen en naar behoren uit. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop er met u omgegaan wordt/is, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut. Ik ben altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief of mail.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Onderdeel van de klachtenregeling is dat patiënten gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar worden gesteld. Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Op www.defysiotherapeut.com staan informatie en formulieren voor patiënten om een klacht of geschil in te dienen.

Patiënten kunnen telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Uw kunt hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.

WhatsApp chat