fbpx

Tarieven en vergoeding

Declaratie en contracten

Er zijn twee mogelijkheden voor declaratie van de therapiekosten:

  • Fysiotherapie Kloosterveen heeft een contract met uw zorgverzekeraar en u bent voldoende verzekerd voor fysiotherapie. In dit geval zal de rekening elektronisch gedeclareerd worden, u krijgt dus geen rekening thuis.
  • Fysiotherapie Kloosterveen heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. U krijgt een factuur mee die u mag overmaken naar de praktijk. U kunt daarna de nota opsturen naar uw verzekeraar. Uw verzekeraar betaalt u de nota geheel of gedeeltelijk terug conform de polisvoorwaarden.
  • U bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie. U krijgt een factuur mee die u mag overmaken naar de praktijk.

In alle gevallen is het belangrijk dat u zelf goed weet hoe u verzekerd bent. Let erop hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en of u dit jaar al eerder fysiotherapie heeft gehad.

Let op: Voor 2024 heeft Fysiotherapie Kloosterveen contracten afgesloten met DSW, ONVZ, Menzis en Zorg en Zekerheid.

Onderstaande tarieven worden in rekening gebracht indien u niet of niet meer aanvullend verzekerd bent.

Tarieven 2024

Zittingen
Zitting Fysiotherapie€ 42,00
Zitting Manuele therapie€ 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 54,50
Screening, Intake en onderzoek (DTF)€ 54,50
Toeslag aan huis behandeling€ 12,50
Toeslag instelling€ 7,50
Rapportage t.b.v. schadeverzekeraar
Eenvoudige korte rapporten€ 30,00
Gecompliceerde rapporten€ 50,00
Losse verkoop
Rol tape (kinesiotape)€ 12,50
Triggerpoint bal€ 4,50

Bij verhindering verwachten ik dat u 24 uur voor de afspraak afbelt. Wanneer dit niet het geval is, breng ik onderstaand tarief bij u in rekening (overmacht voorbehouden):

Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie€ 30,00
Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie€ 37,50

In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al de gegevens is het privacyreglement van toepassing. Op de tarieven is géén BTW van toepassing.

WhatsApp chat