fbpx

Eerste behandeling

Praktische informatie voorafgaand aan uw behandeling:

  • De eerste behandeling zal ongeveer 30 minuten duren, waarbij ik u zou willen vragen een handdoek, een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en een eventuele verwijzing mee te nemen.
  • Het is niet verplicht om eerst uw huisarts te consulteren. U maakt dan gebruik van de DTF (‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’) zodat u ook zonder verwijzing bij ons terecht kunt.
  • Tijdens de eerste behandeling worden uw persoonsgegevens gecontroleerd. Er wordt een vraaggesprek afgenomen en er wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om de aard van uw klachten te bepalen. Indien mogelijk wordt er ook (een deel van) een behandeling uitgevoerd.
  • Mijn advies is om voorafgaand aan de eerste behandeling uw verzekering te controleren zodat u weet of, en in welke mate, uw aanvullende verzekering fysiotherapie vergoedt. Mocht u alleen de beschikking hebben over een basisverzekering dan wordt u verzocht na elke behandeling te pinnen of contant te betalen.
  • Mocht u niet verschijnen op de hierboven genoemde of toekomstige afspraken, of belt u niet eerder dan 24 uur van tevoren af, dan ben ik genoodzaakt om 75% van het geldende tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen. In het weekend kunt u de voicemail inspreken.
  • Ten aanzien van de protocollen waarmee ik dien te werken bestaat de mogelijkheid dat ik u via uw mailadres vraag om specifieke vragenlijsten aangaande uw klacht in te vullen. Dit wordt gedaan om de meetbaarheid en doelmatigheid van de fysiotherapeutische behandeling te verbeteren en bovendien tijd te besparen voor de daadwerkelijke behandeling.
  • Daarnaast wordt u mogelijkerwijs na afsluiting van de behandeling door een onafhankelijke partij gevraagd om (geheel vrijblijvend en anoniem) een enquête in te vullen over een aantal aspecten van uw behandeling.
WhatsApp chat